Metódami aplikovanej geofyziky pomáhame
objavovať, budovať a chrániť.

Profil

Spoločnosť AEG s.r.o. je zameraná na geofyzikálny výskum a prieskum v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie a životného prostredia.

Kontakt

RNDr. René Putiška, PhD.,
Miletičova 20,
821 09 Bratislava

Email: info@aegeo.sk
Tel: 0902 352 490

Ponúkame

 • Elektrická odporová tomografia

  Odporová tomografia má veľmi široké uplatnenie a je aplikovateľná pri regionálnom prieskume ako aj detailnom mapovaní.

  Využitie:

  • geologické mapovanie
  • mapovanie a charakterizácia zosuvov
  • lokalizácia podzemných štruktúr (múry, chodby, potrubia, krypty...)
  • lokalizácia a mapovanie krasových štruktúr a jaskýň
  • prieskum podzemných vôd
  • mapovanie kontaminácie
  • štúdium starých ekologických záťaži a skládok

  Výhody:

  • 2 km profilov za deň
  • hĺbkový dosah až do 50m
  • kontinuálne dáta s veľkou hustotou
  • nedeštruktívnosť
  • dobrá cena
 • Georadar

  Z anglického Ground Penetrating Radar (GPR) je nedeštruktívna metóda, ktorá sa používa hlavne na lokalizáciu plytkých objektov.

  Využitie:

  • lokalizácia inžinierskych sietí a kanalizácií
  • kontrola stavebných konštrukcii
  • detekcia dutín, pivníc, katakomb, chodieb,...
  • detekcia archeologických objektov (lokalizácia a mapovanie zahĺbených objektov)
  • mapovanie geologických hraníc

  Výhody:

  • nedeštruktívnosť
  • vysoká rozlišovacia schopnosť
  • vysoká hustota údajov
 • Gravimetria a mikrogravimetria

  Gravimetria sleduje drobné zmeny v tiažovom poli Zeme, ktoré sú zapríčinené zmenami hustoty pod povrchom.

  Využitie:

  • geologické mapovanie
  • lokalizácia podzemných a archeologických štruktúr (chodby, potrubia, krypty....)
  • lokalizácia a mapovanie krasových štruktúr a jaskýň
  • prieskum podzemných vôd
  • mapovanie rozsahu kontaminácie
  • mapovanie priebehu podložia

  Výhody:

  • nedeštruktívnosť
  • vysoká rozlišovacia schopnosť
  • efektivita
 • Elektromagnetika

  Elektromagnetické dipólové profilovanie.

  Využitie:

  • mapovanie kontaminácie a kontaminačného mraku
  • vyhľadávanie archeologických štruktúr a artefaktov (hroby, pece, fortifikačné prvky)

  Výhody:

  • rýchlosť
  • cena
 • Magnetometria

  Využitie:

  • plytká archeológia (detekcia a mapovanie pôdorysu zahĺbených objektov)
  • nevybuchnutá munícia
  • nebezpečný kovový odpad

  Výhody:

  • nedeštruktívnosť
  • vysoká rozlišovacia schopnosť
  • kompletné pokrytie záujmového územia
  • nízka cena
 • Geoelektrická karotáž

  Využitie:

  • zisťovanie vertikálneho a horizontálneho prúdenia podzemnej vody (rýchlosť a smer)